×
MENU

Wiaty samochodowe

Poznaj gamę nowoczesnych wiat samochodowych. Znajdź najlepsze rozwiązanie pasujące do domu lub ogrodu. Zintegruj wiatę z linią ogrodzenia Konsport i uzyskaj jeszcze lepszy efekt.

Przewiń stronę i zobacz wszystkie dostępne opcje.

Dach fotowoltaiczny

Wiata Konsport w jednej z dostępnych opcji oferuje konstrukcje z fabrycznym przygotowaniem do montażu paneli fotowoltaicznych*. Panele pełnią funkcje dachu, jednocześnie produkując prąd na potrzeby domowników.

 

*Przygotowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych dostępne jest tylko dla wiaty o takiej konstrukcji- carport. 

Paleta RAL

Każda wiata dostępna jest w kolorach standardowej palety barw Konsport.*

*Struktury metalizowane oraz drobne nie są dostępne.

Trwałość na lata

Nasz proces technologiczny umożliwia produkcję ogrodzeń metalowych w oparciu o normę ISO 9001, co potwierdzone jest certyfikatem. Dzięki temu spełnione są wszystkie normy spawalnicze dotyczące trwałości metalowych konstrukcji ogrodzeniowych. Proces malowania z certyfikatem ISO 12944 gwarantuje długotrwałą odporność na korozję i szkodliwe warunki atmosferyczne. 

Połącz ze sobą

Dowolna wiata z dostępnej oferty może zostać połączona z kolejną. Każdy kolejny segment, nazywany rozbudową, charakteryzuje się bliźniaczą konstrukcją, tym samym pokryciem dachu oraz poszerzeniem całej konstrukcji o 3 metry.

Fotowoltaiczny Carport

Wiata przystosowana do montażu paneli fotowoltaicznych. Elementy konstrukcji pozwalają na regulację w szerokim zakresie i dostosowanie układu płatwi dachowych do różnych wymiarów paneli fotowoltaicznych. 

Rodzaj

Dach z paneli fotowoltaicznych

Cechy
 • Konstrukcja dostosowana do montażu 9 sztuk paneli fotowoltaicznych o wymiarach 1135/2275 mm
 • Łączna moc możliwa do uzyskania z w.w paneli: 
   4,86 kWp (9×540 Wat) 
 • Szerokość konstrukcji: 3520 mm
 • Możliwość rozbudowy o bliźniacze segmenty

*Brak pokrycia dachowego w cenie

Dostępne kolory
Rodzaj

Dach
z poliwęglanu

Cechy
 • Konstrukcja dostosowana do montażu pokrycia dachowego z poliwęglanu.
 • Szerokość konstrukcji: 3100 mm
 • Możliwość rozbudowy o bliźniacze segmenty

*Brak pokrycia dachowego w cenie

Dostępne kolory
Rodzaj

Dach z blachy trapezowej

Cechy
 • Konstrukcja dostosowana do
  montażu blachy trapezowej.
 • Carport dostępny w wersji podstawowej (szerokość
  konstrukcji: 3100 mm) oraz poszerzonej (szerokość
  konstrukcji: 3520 mm – opcja dodatkowa)
 • Możliwość rozbudowy o bliźniacze segmenty

*Brak pokrycia dachowego w cenie

Dostępne kolory

Rozbudowa wiaty

Połącz ze sobą kilka wiat i uzyskaj jeszcze więcej przestrzeni. Potrzebujesz tylko bazowej wiaty, o którą oparte zostaną kolejne rozbudowy. Rozbudowy pozwalają łączyć ze sobą kilka wiat o tym samym pokryciu dachowym. Rozwiązanie dostępne dla każdej wiaty w ofercie bez względu na rodzaj pokrycia dachowego.

Rozbuduj konstrukcję

Cechy

Konstrukcja Carportu jest dostosowana do dołożenia kolejnych modułów. Każda rozbudowa zwiększa szerokość konstrukcji o 3 metry. Pokrycie dachu jest identyczne, jak w modelu bazowym.

 • Podwójna wiata samochodowa z pokryciem dachu z paneli fotowoltaicznych
 • Podwójna wiata samochodowa z pokryciem dachu z blachy trapezowej
 • Podwójna wiata samochodowa z pokryciem dachu z poliwęglanu
Rozbudowa

Dach z paneli fotowoltaicznych

Cechy
 • Możliwa rozbudowa o bliźniaczy segment
 • Każdy kolejny segment poszerza całą konstrukcję o 3 metry
 • Pokrycie dachowe z paneli fotowoltaicznych

*Brak pokrycia dachowego w cenie

Dostępne kolory
Rozbudowa

Dach z poliwęglanu

Cechy
 • Możliwa rozbudowa o bliźniaczy segment
 • Każdy kolejny segment poszerza całą konstrukcję o 3 metry
 • Pokrycie dachowe z poliwęglanu

*Brak pokrycia dachowego w cenie

Dostępne kolory
Rozbudowa

Dach z blachy trapezowej

Cechy
 • Możliwa rozbudowa o bliźniaczy segment
 • Każdy kolejny segment poszerza całą konstrukcję o 3 metry
 • Pokrycie dachowe z blachy trapezowej

*Brak pokrycia dachowego w cenie

Dostępne kolory

Zadbaj o każdy szczegół

Dodaj dowolne ogrodzenie Konsport

Zamontuj dowolne ogrodzenie między słupami wiaty. Montaż
ogrodzenia dostępny dla pojedynczych konstrukcji oraz dla rozbudowy. Personalizuj wiatę zgodnie ze swoimi potrzebami. Postaw na konstrukcje o zwartej i szczelnej formie, lub na modele o dużej przezierności.

Zobacz dostępne modele
Zobacz dostępne modele

W zgodzie z elektromobilnością

Fotowoltaiczny Carport z ładowarką samochodową

Nic nie stoi na przeszkodzie aby Carport z dachem z paneli fotowoltaicznych wzbogacić o instalację typu WallBox lub inną ładowarkę która naładuje Twój samochód elektryczny. 

Odtwórz wideo

Zobacz jakie to proste

Obejrzyj instrukcję montażu wiaty samochodowej z dachem fotowoltaicznym. Materiał instruktażowy krok po kroku przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy montażu. 

Napisz do nas już teraz!

Wybierz interesującą Cię konfigurację i zapytaj o dostępność. Nasze biuro obsługi klienta udzieli wszelkich informacji na temat cech produktu i  możliwości montażu.

Normy bezpieczeństwa
Najczęściej zadawane pytania

Konstrukcja Carport została zaprojektowana zgodnie z następującymi normami przewidzianymi dla konstrukcji tego typu:

 • PN-EN 1990; Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
 • PN-EN 1991-1-1; Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
 • PN-EN 1991-1-3; Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem
 • PN-EN 1991-1-4; Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru
 • PN-EN 1992-1-2; Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków   
 • PN-EN 1993-1-1; Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków   
 • PN-EN 1993-1-3; Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-3: Reguły ogólne
  Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno
 • PN-EN 1993-1-8; Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów

Spełnienie powyższych norm i kryteriów gwarantuje bezpieczeństwo całej konstrukcji, zastosowanie należytych materiałów oraz spełnienie norm w zakresie obciążeń czy odporności na warunki atmosferyczne. 

Podczas projektowania wzięto pod uwagę wszystkie czynniki i kryteria niezbędne do zaplanowania i przygotowania konstrukcji wiaty garażowej dla samochodów osobowych do wielokrotnego zastosowania. 

Typowy projekt Caportu wymaga należytej adaptacji do warunków lokalnych w zakresie zgodności z przyjętymi obciążeniami klimatycznymi oraz przyjętymi warunkami posadowienia.

Projekt wykonano w oparciu o poniższe założenia:

 • Obciążenie od pokrycia dachu
  Blacha stalowa trapezowa  – 0,05kN/m2
 • Obciążenie instalacją fotowoltaiczną0,25kN/m2
 • Obciążenia klimatyczne – śnieg 
  Przyjęto IV strefę obciążenia śniegiem (sk=1,6kN/m2, μ1=0,8)
 • Obciążenia klimatyczne – wiatr 
  Przyjęto II strefę obciążenia wiatrem (vb,0=26m/s, kat. terenu II)

Biorąc pod uwagę założenia przyjęte do projektu (opisane wyżej w pytaniu “Jakie założenia przyjęto dla konstrukcji Carport”) dopuszczalne obciążenia to:

Dla Carport z dachem z blachy trapezowej:

0,05kN/m2

Dla Carport z dachem z paneli fotowoltaicznych:

0,25kN/m2

Dla Carport z pokrywy z poliwęglanu

0,05kN/m2

 

 

Dla celów projektowych oraz mając na względzie normę PN-EN 1991-1-3; Eurokod 1, konstrukcja wiaty została przygotowana z uwzględnieniem obciążenia pokrywą śnieżną stopnia 4*. Oznacza to wytrzymałość konstrukcji na znaczne obciążenia śniegiem 

(sk=1,6kN/m2, μ1=0,8)

*Źródło wskazujące na obszary występowania stopni obciążenia śniegiem: 

Rysunek 1 – Podział Polski na strefy obciążenia śniegiem:

https://inzynierbudownictwa.pl/obciazenie-sniegiem-obiektow-budowlanych/ 
https://www.kalkulatoryec.pl/obciazenie-sniegiem-eurokod

Carport został zaprojektowany jako konstrukacja spełniające normę:

PN-EN ISO 12944-2 – Kategoria korozyjności dla konstrukcji stalowej

Norma EN ISO 12944 dotyczy klasyfikacji środowisk ze względu na ich korozyjność, czyli zdolność środowiska do powodowania korozji, w określonym systemie korozyjnym, spowodowana działaniem czynników korozyjnych. Norma określa narażenia korozyjne spowodowane działaniem atmosfery, gruntu oraz wody. Na 6-puntkowej skali, określającej korozyjność Carport spełnia normę agresywności środowiska: 

C3 – średnia

odnosząca się do konstrukcji na zewnątrz i obejmująca atmosfery miejskie i przemysłowe, gdzie występuje średnie zanieczyszczenie tlenkami siarki SO3 oraz obszary przybrzeżne o małym zasoleniu. 

Carport produkowany jest z materiałów spełniających następujące normy:

Klasyfikacja konstrukcji i wykonawcy

 • Klasa konsekwencji konstrukcji stalowej: CC1 wg PN-EN 1990
 • Kategoria użytkowania: SC1 wg PN-EN 1090-2
 • Kategoria produkcji: PC1 wg PN-EN 1090-2
 • Klasa wykonania konstrukcji stalowej: EXC1 wg PN-EN 1090-2

Projekt konstrukcji wiaty zakłada możliwość jej zabudowy panelami pełnymi wzdłuż trzech boków (obciążenia od parcia i ssania wiatru uwzględniono w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych).

Elementy konstrukcji stalowych wykonany w klasie wykonania EXC1

(wg PN EN 1090-2 tab. B.3)

Klasę wykonania dobrano w oparciu o następujące założenia:

 • klasa konsekwencji zniszczenia CC1
 • kategoria użytkowania SC1
 • kategoria produkcji PC1

Carporty dostępne w ofercie nie są wyposażone w pokrycie dachowe. Pokrycie dachowe należy nabyć we własnym zakresie. 

Dotyczy to zarówno Carport w wersji bazowej oraz Rozbudowy.

Inne produkty
z przygotowaniem do fotowoltaiki

Zobaczę całą gamę produktów Konsport z przystosowaniem do montażu paneli fotowoltaicznych. Od prostych konstrukcji dedykowanych instalacji paneli na farmach fotowoltaicznych przez słupy ogrodzeniowe z opcją instalacji paneli po wiaty samochodowe z dachem solarnym. Znajdź idealne rozwiązanie i zastosuj je w swoim ogrodzie, w przestrzeni miejskiej lub na potrzeby rozwiązań biznesowych.

Dla domu / Dla przedsiębiorstw

Słupy do fotowoltaiki

Cechy
 • Nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie fotowoltaiki – słupek ogrodzeniowy przygotowany pod montaż paneli fotowoltaicznych.
 • Konstrukcja oparta o słupek z  przekrojem 100/100/ 3 mm.  
 • Możliwość dostosowania słupka zarówno do konstrukcji
  wymagających betonowania w gruncie lub do kotwiczenia z użyciem metalowej stopy (słupek na marce).
Dla domu / Dla przedsiębiorstw

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Cechy
 • Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych,
 • Szeroki zakres regulacji i dostosowania konstrukcji do różnych rozmiarów paneli fotowoltaicznych,
 • Łatwy montaż z gotowych elementów, 
 • Dostosowany do wbicia w grunt na głębokość 1500 mm lub 1800 mm. 
Dla przedsiębiorstw / W przestrzeni miejskiej

Ogrodzenia farm fotowoltaicznych

Cechy
 • Budżetowe rozwiązanie w postaci siatki ogrodzeniowej w sam raz do ogrodzenia farmy fotowoltaicznej,
 • Proste w montażu, umożliwiają szybkie i sprawne ogrodzenie terenu,
 • Kompletny zestaw elementów składający się z siatki, złączek, docisków, kotew do gruntu, przelotek, obejm i słupów. Wszystko co niezbędne do kompleksowego ogrodzenia terentu inwestycji 
Jeszcze więcej personalizacji

Planujesz zakup ogrodzenia lub masz już ogrodzenie Konsport? Dobierz model ogrodzenia zgodnie z Twoim gustem i potrzebami. Następnie połącz je z Carportem i uzyskaj idealną, spójną i elegancką kompozycję.