×
MENU

Budowa instalacji fotowoltaicznej – (DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW)

Dofinansowanie Ze Środków WFOŚiGW W Łodzi na budowe Instalacji Fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie Konsport Mieczysław Majewski  w miejscowości Lutomiersk.

Przedsiębiorstwo Konsport Mieczysław Majewski zrealizowało projekt w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie: Instalacji Fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie Konsport Mieczysław Majewski  w miejscowości Lutomiersk

Wartość ogólna zadania: 421 199,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków WFOŚ: 421 199,00 zł

Opis zakresu projektu:

Projekt zakładał wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,5 KWp zlokalizowanej na terenie zakładów produkcyjnych Konsport w miejscowości Lutomiersk, przy ulicy Szadkowskiej 9. Całkowity koszt realizacji projektu to 421 199,00 zł, w tym 421 199,00 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt instalacji fotowoltaicznych zmniejsza zużycie konwencjonalnej energii elektrycznej na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji na temat WFOŚiGW: https://www.wfosigw.lodz.pl/

Znajdź najbliższego dystrybutora