×
MENU

Budowa instalacji fotowoltaicznej – (UMORZENIE POŻYCZKI WFOŚIGW)

Dofinansowanie Ze Środków WFOŚiGW W Łodzi na budowe Instalacji Fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie Konsport Mieczysław Majewski  w miejscowości Lutomiersk.

Przedsiębiorstwo Konsport Mieczysław Majewski zrealizowało projekt w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie: Instalacji Fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie Konsport Mieczysław Majewski  w miejscowości Lutomiersk

Wartość ogólna zadania: 421 199,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków WFOŚ: 421 199,00 zł

Kwota umorzenia pożyczki: 228.800.01 zł

Opis:

Zadanie zrealizowane z umorzonej pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 228.800.01 zł

Znajdź najbliższego dystrybutora