×
MENU

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi do instalacji fotowoltaicznej

Dofinansowanie Ze Środków WFOŚiGW W Łodzi na budowe elektrowni fotowoltaicznych

 

Przedsiębiorstwo Konsport Mieczysław Majewski zrealizowało projekt w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie: Budowa czterech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 188.76kWp w Przedsiębiorstwie Konsport Mieczysław Majewski.

Wartość ogólna zadania: 528 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków WFOŚ: 528 000,00 zł

Opis zakresu projektu:

Projekt zakładał wybudowanie czterech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 188.76kWp zlokalizowanych na terenie hal produkcyjnych oraz części administracyjno-biurowej w Przedsiębiorstwie Konsport Mieczysław Majewski. Całkowity koszt realizacji projektu to 528 000,00 zł, w tym 528 000,00 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt elektrowni fotowoltaicznych zmniejsza zużycie konwencjonalnej energii elektrycznej na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji na temat WFOŚiGW: https://www.wfosigw.lodz.pl/